cates

FINESTRES

AIRE 4 (6'8)

  

aire468   aire468b
 
PERFIL MARC:    5’7x7 / 7x7 / 9’4x7 / 11’4x7 / 14’4x7 / 19’5x7
 
PERFIL FULLA:    8x6,8  
FERRAMENTA:   AGB  
JUNTA:    DOS JUNTES PVC (amb cantoneres termo segellades)  
VIDRE:    DOBLE VIDRE (fins a 30 mm de gruix)  
FUSTA:    PI FLANDES, PI MELIS, IROKO, CEDRE, RURE.  
ACABAT:    GRAN VARIETAT DE TONS.  
PRESTACIONS:   
  • PERMEABILITAT A L'AIRE 
  • ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA 
  • RESISTÈNCIA A LA CÀRREGA DEL VENT
  • TRANSMITÀNCIA TÈRMICA (4/6/4)
  • AÏLLAMENT ACÚSTIC
  • Classe 4 
  • Classe 9A
  • Classe C5
  • 2’9
  • 33(-2,-4)db

 

tipologies 

Tornar