cates

FINESTRONS I PARAVENTS

PARAVENT BASTISSI

 

 paravent bastissiparavent bastissib

Taules de 9x2,1

Estructura de 7x2,1


Els paravents són elements exteriors que substitueixen la persiana. Evita l'entrada de llum a l'interior de l'habitatge. Poden anar col·locats sobre el marc o a la paret.
La seva funció principal és la d'evitar l'entrada excessiva de llum i la radiació solar, i per tant, evitar d'aquesta manera un sobreescalfament en els mesos d'estiu als interiors dels nostres edificis.
D'aquesta manera, aconseguirem crear una barrera que impedirà l'entrada de la radiació solar i per tant el sobreescalfament de la cambra d'aire que hi ha entre el vidre i la porticó. (L'ús de les porticons millora l'aprofitament energètic en els nostres edificis).

 

Tornar