cates

VIDRE

El vidre és un element essencial en la finestra, ens ofereix la màxima il·luminació. Per això, s'ha d'utilitzar el temps necessari per escollir l'opció que millor s'adapta a l'habitatge.

Característiques a tenir en compte a l'hora d'escollir un vidre:

  • Aïllament tèrmic, per evitar les pèrdues de temperatura tant a l'hivern com a l'estiu.
  • Aïllament acústic, per reduir el soroll provinent de l'exterior.
  • Control solar, per evitar l'entrada de calor pels raigs solars.
  • Nivell de seguretat, per reduir els danys en cas de trencament accidental o per evitar actes de vandalisme, robatoris, etc.