cates

FUSTA

 

LA FUSTA ÉS UN PRODUCTE ...

Estructural

L'arbre, dissenyat per la pròpia naturalesa, té una estructura capaç de resistir les accions del vent i la gravetat a les que estarà sotmès tota la vida. La seva resistència a la compressió és superior a la de l'acer i a la del formigó.

Resistent al foc

En cas d'incendi, els gasos que desprèn la fusta són mínims, inofensius, procedents de la seva superfície, i després ja només desprenen aigua i diòxid de carboni. En carbonitzar només la superfície manté la seva estabilitat molt de temps, resistint al foc més de 90 minuts, el que permet una correcta evacuació.

El PVC, en canvi, produeix àcid clorhídric que s'estén i corca les superfícies. A més allibera dioxines (substància cancerígena) i perd la seva estabilitat.

Aïllant tèrmic i acústic

Com la fusta és un material compost de fibres buides, alineades axialment a la longitud de l'arbre, aquests buits o espais contenen aire atrapat que li imparteixen excel·lents qualitats com a aïllant del so i de la calor.

Gràcies a les seves propietats acústiques, la fusta aconsegueix aïllar l'habitatge de sorolls de l'exterior, condiciona i absorbeix ones sonores evitant la reverberació. Té valors superiors a 10 vegades el formigó armat i a 5 vegades l'envà.

En relació amb l'aïllament tèrmic, és aproximadament unes 6 vegades més eficient que l'envà o maó de fang cuit, 15 vegades més que el formigó o la pedra i 400 vegades, més que l'acer.

Per augmentar la temperatura de la fusta un grau cal afegir més calor i de la mateixa manera, per baixar un grau, cal extreure més calor. Les característiques tèrmiques de la fusta aconsegueixen crear ambients temperats: càlids a l'hivern i més frescos a l'estiu.

Durador

Quan està correctament tractada, a més de no presentar defectes, la fusta és capaç d'absorbir o cedir humitat a l'entorn. Aquesta peculiaritat ajuda a purificar l'ambient i mantenir un grau d'humitat òptim.

Ecològic

  • És la matèria primera més ecològica
  • És menys intensiva en consum d'energia, tant en la seva fabricació com en el seu transport, alliberant així menys CO2 que l'acer, alumini, formigó i el PVC.
  • La fusta contribueix a reduir el canvi climàtic en mantenir emmagatzemat el CO2 durant tota la vida.
  • És reciclable i biodegradable. A la fi de la seva vida útil, la fusta es pot reciclar o ser utilitzada com a combustible.
  • És el material de construcció més sostenible.