cates

FUSTA

ROURE BLANC AMERICÀ

 

iroko 
 
DENOMINACIÓ:   

 

 • Científica: Quercus alba L.
 • Catalana: Roure blanc americà.

 

APLICACIONS:   

 

 • Mobles rústics d'interior i exterior.
 • Fusteria de buits i revestiments, interior i exterior: Portes, finestres, cèrcols, tarima, parquet, frisos, motllures, escales.
 • Xapes decoratives.
 • Tauler allistonat.
 • Bótes.

 

PROPIETATS FÍSIQUES:  

 

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 740 kg/m3 fusta pesada.  
 • Estabilitat dimensional:l: 
  • Coeficient de contracció volumètric 0,43% fusta estable.
  • Relació entre contraccions 1,95% tendència a deformar-se. 
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,1 fusta dura.

 

PROPIETATS MECÁNIQUES:   

 

 • Resistència a flexió estàtica 1050 kg/m2.
 • Mòdul d'elasticitat 123.000 kg/m2.
 • Resistència a la compressió paral·lela 513 kg/m2.

 

Tornar