cates

FUSTA

PI SILVESTRE FLANDES

 

pino silvestre 
 
DENOMINACIÓ:   

 

 • Científica: Pinus sylvestris L.
 • Catalana: Pi silvestre, Pi Valsain, Pi vermell, Pi nord. 

 

APLICACIONS:   

 

 • Fusteria de buits i revestiments, interior i semi interior: Portes, finestres, tarima, frisos.
 • Fusteria d'armar, interior i semi exterior.
 • Mobles rústics i juvenils.
 • Construcció auxiliar (puntals, encofrats.

 

PROPIETATS FÍSIQUES:  

 

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 500-540 kg/m3 fusta semi lleugera.  
 • Estabilitat dimensional: 
  • Coeficient de contracció volumètric 0,38% fusta estable.
  • Relació entre contraccions 1,81% tendència a deformar-se. 
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta tova a semi tova.

 

PROPIEDADES MECÁNICAS:   

 

 • Resistència a flexió estàtica 1057 kg/m2.
 • Mòdul de elasticitat 94.000 kg/m2.
 • Resistència a la compressió paralel·la 406 kg/m2
 • Resistència a la tracció paralel·la 1.020 kg/m2

 

   Tornar