cates

FUSTA

PI MELIS

 

pino melis amarillo del sur 
 
DENOMINACIÓ:   

 

 • Científica: Pinus TAEDA L. P. ellimotis Engelm; P. echinata Mikk;.
 • Catalana: Pi silvestre, Pi Valsain, Pi vermell, Pi nord. 

 

APLICACIONS:   

 

 • Fusteria de buits i revestiments, interior i semi interior: Portes, finestres, tarima, frisos.
 • Fusteria d'armar, interior i semi exterior.

 

PROPIETATS FÍSIQUES:  

 

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 450 kg/m3 fusta semi lleugera.  
 • Estabilitat dimensional: 
  • Coeficient de contracció volumètric 0,41% fusta estable.
  • Relació entre contraccions 1,6% sense tendència a deformar-se. 
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,4 fusta tova a semi tova..

 

PROPIEDADES MECÀNIQUES:   

 

 • Resistència a flexió estàtica 975 kg/m2..
 • Mòdul d'elasticitat 130.000 kg/m2.
 • Resistència a la compressió paral·lela 406 kg/m2
 • Resistència a la tracció paralel:la 492 kg/m2

 

Tornar