cates

VERNÍS

tractament

 

El manteniment, és un dels motius pels quals la fusta ha estat reemplaçada per altres productes de menor noblesa.

La finestra, per ser un element d'exterior, necessita el millor tractament possible davant els agents atmosfèrics (raigs del sol, temperatura i humitat ...) i biològics (larves i insectes com tèrmits i corcs).

Per a una bona protecció de la fusta, hem de ser conscients del grau de protecció més adequat al nostre producte. La Norma Europea EN335 parts (1,2 i 3), especifica cinc classes de risc que es distingeixen sobre la base de la humitat a què està sotmesa la fusta en diverses condicions d'utilització. 

 

 

CLASSES DE RISC

  • Classe I: Fusta sota coberta i protegida de la intempèrie, no exposada a la humitat. (Mobles d'interior).

  • Classe II: Fusta sota coberta i protegida de la intempèrie que ocasionalment pateix una elevada humitat. (Banys i cuines).

  • Classe III: Fusta situada a l'exterior, sense contacte amb la humitat de la terra, exposada als agents atmosfèrics i humidificació freqüent. (fusteria exterior com balconeres i finestres).

  • Classe IV: Fusta en contacte amb la terra o aigua dolça, exposada a humitat permanent. (tarimes exteriors, pals clavats a terra, etc.

  • Classe V: Fusta permanentment exposada a l'aigua salada. (Passarel·les, molls, etc.).

 

El tractament, aplicat adequadament, pot allargar la vida útil de la finestra, dotant també a la fusta de propietats hidròfugues, augmentant la seva estabilitat dimensional i protegint-la dels fongs de podridura.
La nostra empresa s'adapta a la normativa tractant les nostres finestres mitjançant el sistema autoclau vac-vac, aconseguint que els productes protectors incolors arribin el màxim possible a l'interior de la fusta.
Utilitzem protectors d'última generació per complir en exposicions de classe de risc I-II-III-IV que ens permeten::

  • Proteger la madera frente ataques biológicos (carcoma, termita) y hongos  Xilófagos.
  • Proteger de la degradación provocada por los agentes atmosféricos a la intemperie.
  • Proporcionar protección hidrófuga contra la humedad permitiendo la transpiración de la madera.


El tratamiento no modifica el color natural de la madera y es inocuo para los seres humanos, plantas y animales, pues no lleva cromo ni arsénico.

Una vez tratada la ventana, se procede a aplicar lasur en la superficie. Producto a poro abierto que lleva incorporado filtros solares que protegen la madera de las radiaciones solares y permite el acabado en distintos colores.


Vernissats


001002003004005006007