cates

FINESTRONS I PARAVENTS

PORTICÓ INTERIOR MASSÍS

 

 massismassisb

Estructura de 7x2,8

Plafó massís de 1,6


El porticó és un element interior que es col·loca mitjançant frontisses al full de la finestra, abastant tot el vidre. Evita l'entrada de llum a l'interior de l'habitatge.
En climes temperats o freds, el porticó crea una càmera d'aire on es produeix l'efecte hivernacle. El sol escalfa l'aire que hi ha entre el porticó i el vidre, de manera que es va transmetent aquesta calor a l'interior de manera gradual, al mateix temps, el porticó s'escalfa a poc a poc i pot anar cedint la calor, gràcies al seu inèrcia tèrmica, cap a l'interior de l'habitatge.
En cas de radiació solar particularment elevada s'aconsella combinar el porticó interior amb un element de protecció solar extern.

 

Tornar